علی شریعتی

علی شریعتی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

آمادگی برای آیلس و اپلای دانشگاه