دلارام باقری

دلارام باقری

خراسان رضوی
مشهد
سن : 21
خانم
انگلیسی
متوسط

سطح زبانم B1 هست و برای تقویت مهارت اسپیکینگ احتیاج به پارتنر دارم.