علی افشار

علی افشار

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف م یادگیری مکالمه زبان ... سطح زبان فقط از مدرسه تا دانشگاه