علی اشرف

علی اشرف

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

جویای معنای زندگی هستم!