رسول نعیمی

رسول نعیمی

---
---
سن : 52
آقا
انگلیسی
متوسط

دارم تلاش میکنم که خیلی سریع صحبت کردن به زبان انگلیسی را یاد بگیرم