امیر

امیر

البرز - کرج

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

به دنبال یه پارتنر زبان در سطح مبتدی و متوسط