شیرین ولیزاده

شیرین ولیزاده

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

توان مکالمه .سطح ضعیف.همراه