نرگس پرویزی

نرگس پرویزی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم اینه که بتونم راحت از پس روتین صحبت کردن به زبان انگلیسی در کشور بر بیام

از مبتدی میخوام شروع کنم 

یک شنبه و سه شنبه ها هم تایمم کامل آزاد هستش بقیه روزا صبح ها آزاد هستم