حمید فرید

حمید فرید

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

ارتقا به سطح C1