مهدی یوسفی

مهدی یوسفی

تهران
تهران
سن : 38
آقا
انگلیسی
متوسط

برای ارتقای سطح زبان انگلیسی و پیشرفت در مهارت های اسپیکینگ و رایتینگ نیاز به پارتنر دارم.