حامداحمدوند

حامداحمدوند

همدان
همدان
سن : 21
آقا
انگلیسی
متوسط

هدف من از زبان خوندن کسب آمادگی واسه آزمون آیلتس هستش.