ابوالفضل قاسمی

ابوالفضل قاسمی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دروود

کارشناسی مهندسی مکانیک هستم

سطح زبان متوسط

برای مهاجرت میخواهم زبان یاد بگیرم

میتوانم در هفته تا 10 ساعت زمان برای تمرین گروهی اختصاص دهم