حامدسیفی

حامدسیفی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

38 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مکالمه روزانه یک ساعت سطح اینترمدیت