حافظ جعفری

حافظ جعفری

زنجان - ابهر

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال یه پارتنر با انگیزه برای مکالمه میگردم