علی کاظم زاده

علی کاظم زاده

آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی