پرستو رمضانی

پرستو رمضانی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دوست دارم کسی که سطح زبانش در اندازه ی خودم هست باهم روزانه انگلیسی حرف بزنیم.