میثم احمدی فرد

میثم احمدی فرد

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

ارتقای اسپیکینگ روزانه یا هفتگی