دلارام باقری

دلارام باقری

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبانم B1 هست و برای تقویت مهارت اسپیکینگ احتیاج به پارتنر دارم.