کیانا حسینی

کیانا حسینی

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

26 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مدرس زبان انگلیسی هستم، دنبال پارتنر مطالعه هستم، کسی که برنامه مطالعاتی بریزیم و طبق اون بریم جلو و یجورایی هم دیگه رو هل بدیم