پروانه پیشه ور

پروانه پیشه ور

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من برای کنکور زبان  شروع به مطالعه کردم وبرای تمرین اسپیکینگ نیاز به پارتنر دارم.