بهمن مرادی

بهمن مرادی

همدان - همدان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

بالاتر از متوسط