هانیه امیری

هانیه امیری

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

اسپیکینگ در حد. ۶.۵ هستم و هدفم ۷.۵ هست.
کتاب اکچوال کار میکنم
شب ها تایمم ازاد هست