لیلی شاد

لیلی شاد

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم آزمون آیلس هست به منظور مهاجرت. در هفته 3 تا 7 ساعت می تونم با پارتنرم کار کنم.

سطح زبانم   A2-B1 هست