پدرام

پدرام

تهران
تهران
سن : 37
آقا
انگلیسی
متوسط

سطح زبانم متوسط به بالا هست. و برای ارتقا مکالمه ام دوست دارم یه پارتنر داشته باشم که بطور جدی به همدیگه کمک کنیم  تا سطح مکالمه خوبی داشته باشیم.