علی حاجیان

علی حاجیان

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم مکالمه زبان به صورت روان و از مقدماتی می خواهم شروع کنم