امین راستگو

امین راستگو

مازندران - ساری

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من  سطحم استارتره و می‌خوانم برای تقویت مکالمه خودم پارتنر داشته باشم