محسن محمودی

محسن محمودی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف قوی کردن اسپیکینگ، هفته ای ۲ ۳ بار در حد یک ساعت مکالمه داشته باشیم