محبوبه فرهمند

محبوبه فرهمند

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم یادگیری و تقویت اسپیکینگم هست سطحم متوسط