سارا

سارا

فارس - شیراز

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تمرین اسپیکینگ برای امادگی در ازمون ایلتس