امیرحسین ادیمی

امیرحسین ادیمی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف : بهبود مکالمه انگلیسی و تقویت مهارت speaking