محمد مهدی سروی

محمد مهدی سروی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

17 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای بهبود گرامر و گسترش دایره لغات