علی

علی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطحم intermediate و برای بهتر شدن speaking  بدنبال پارتنرم