ابراهیم صفدریان

ابراهیم صفدریان

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطحم متوسطه و بعد از مدت زیادی دارم روی اسپیکینگم کار میکنم. هدفم اسپیکینگه فعلا