بهنام فیوضات

بهنام فیوضات

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح من inter mediat.هدف من تسلط کامل به انگلیسی و toffl.