محسن

محسن

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال به پارتنر میگردم برای تقویت و به نوعی آموزش زبان انگلیسی!

یکی که بشه توهمه تایم ها باهاش کارکرد