حسین

حسین

قزوین
قزوین
سن : 33
آقا
انگلیسی
متوسط

یک پارتنر برای سطح intermediate و Upperمیخوام بیشتر برای speaking