درسا عبداللهی

درسا عبداللهی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

17 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

میخواهم اینگلیسی صحبت کردنم را افزایش بدم