سارا یوسفی

سارا یوسفی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

همیشه در دسترسم و سطح متوسط