ابراهیم

ابراهیم

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم یادگیری زبان... مکالمه و شنیداری سطح متوسط هستم