پدرام

پدرام

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

37 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبانم متوسط به بالا هست. و برای ارتقا مکالمه ام دوست دارم یه پارتنر داشته باشم که بطور جدی به همدیگه کمک کنیم  تا سطح مکالمه خوبی داشته باشیم.