امید یاوری

امید یاوری

یزد - یزد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

26 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

من برای تحصیل در المان دارم سعی میکنم تست داف رو بگیرم