یعقوب

یعقوب

کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف مهاجرت سطحم بین 6/5 تا 6 یک پارتنر برای اسپیکینگ میخام