مجتبی

مجتبی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

کسی باشه که واقعا بخواد زبان رو یاد بگیره و‌پیگیر و سختگیر باشه