نسترن عظیمی

نسترن عظیمی

فارس - شیراز

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

20 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

با هم مکالمه تمرین کنیم..