احمد عباسی

احمد عباسی

فارس
شیراز
سن : 32
آقا
انگلیسی
متوسط

سلام32ساله.ارشد شیمی هستم.یک پارتنر پرانرژی که وقتش آزاد باشه برای اسپیکینگ