آرام

آرام

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام. من در حال اموزش زبان انگلیسی فشرده هستم (با تاکید بر مکالمه). روی برنامه های آقای آرش نیا - استاد جاوید - نصرت و البته برنامۀ زبان کینگ (بابت کتاب داستان و موسیقی)به صورت همزمان کار میکنم. سطح فعلی ام pre-intermediate است - میخوام طبق اصول برنامه هایی که اسم بردم پیش بریم. دنبال پارتنر خانمی هستم که اموزش زبان براش خیلی مهم باشه و هر روز (یا نهایت روز در میان) برای این کار زمان بگذاره که در منابعی که گفتم (یک یا چند موردش) با هم کار کنیم. (برای هر دو طرف رایگان - تعهد در مطالعۀ قسمت هایی که با هم هماهنگ میکنیم)