امیر مهدوی

امیر مهدوی

فارس - شیراز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

جهت تمرین مکالمه و گرامرها و امادگی برای ازمون ایلتس