راد

راد

---
---
سن : 35
خانم
انگلیسی
متوسط

هدفم کسب نمره 7  در آزمون آیلتس هست.