فرهاد

فرهاد

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام

فرهاد هستم

33 ساله

کارمند بانک

دنبال پارتنر برای زبان انگلیسی می گردم