محمد احمدی

محمد احمدی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

38 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطحم حدود ادونس است اسکیل های دیگم بالاست دنبال پارتنر خوب می گردم تا با تمرین روزانه این اسکیل هم بالا ببرم