امیر

امیر

لرستان - خرم آباد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

20 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبانم ابتدایی تقریبا ولی روزانه تمرین دارم