ورنا شهنوازی

ورنا شهنوازی

سیستان وبلوچستان - چابهار

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

ارشد ریاضی دارم ولی زبان در حد مبتدی هستم